Bademler Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi

Zeytinyağı Fabrikası

Yaklaşık 4 dekar arazide kurulu günlük 40 ton kapasiteli kontinü sistem ile  zeytinyağı fabrikamız ortaklarımızın ve yöremizdeki diğer üreticilerin zeytinlerini işlemekte, sıcak ve soğuk sıkım metotları ile kaliteli zeytinyağı üretmektedir.

Kontinü Sistem nedir?

Bir dizi makinadan oluşan, günümüzde kullanımı en yaygın zeytinyağı üretim sistemidir. Zeytin bu sistemde, sırası ile; temizleme, kırma, yoğurma (malaksasyon) ve yağının ayrıştırılması işlemlerinden el değmeden geçer.

1- Temizleme: Özellikle yağ kalitesi açısından ve kullanılan ekipmanların güvenliği için, zeytinlerin temizlenmesi çok önemlidir. bunun için zeytinler önce, otomatik yıkama makinasında yıkanarak böcek, yaprak, dal, taş, toprak gibi unsurlardan arındırılır.

2- Kırma: Temizlenmiş zeytinler otomatik taşıyıcı ile kırıcıya taşınır. (klasik sistemlerde granitten yapılmış taş değirmenler kullanılmaktayken; kontinü sistemlerde, otomasyona elverişlilikleri nedeniyle metal kırıcılar kullanılır.) kırıcı, gelen zeytinleri hamur haline dönüştürür.

3- Yoğurma (Malaksasyon): Kırıcıdan gelen zeytin hamuru, malaksör sisteminde, soğuk sıkım için 26°c sıcaklık altında "en fazla" 30-40 dakika yoğurulur. bu işlem yağın, hücrelerden ayrılmasını ve zeytin hamurunun, içerisinden zeytinyağının alınmasına olanak verecek bir kıvama gelmesini sağlar. 

4- Yağın Ayrıştırılması: Zeytinyağını salıverecek kıvama gelmiş olan zeytin hamuru, malaksörden dekantöre iletilir. dekantör, santrifüj tekniği ile bu hamur içindeki su (karasu), küspe (pirina) ve yağı ayrıştırır. su ve pirina kendi depolarına gönderilir. çıkan zeytinyağı ise separatöre iletilir. burada son işlem olarak, santrifüj ile diğer askıda kalan materyallerden ayrıştırılıp süzülür.

Üretilen zeytinyağları, özel krom tanklara aktarılarak muhafaza edilir.

 

KOMİSYONLAR :

Siz Getirirseniz : %10 kesinti.

Biz Gelip Alırsak : %15 kesinti.

 

ORTAKLARIMIZDAN KOMİSYON :

Siz Getirirseniz : %8 kesinti.

Biz Gelip Alırsak : %12 kesinti.