51. Olağan Genel Kurum Çağrısı

51. Olağan Genel Kurum Çağrısı

Kooperatifimizin 2013 takvim yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 10:00’da Bademler Köy Tiyatrosu Salonunda ilişikte sunulan gündem gereğince yapılacaktır.

Anılan toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14 Haziran 2014 Cumartesi günü saat 10:00’da,  aynı yerde  ve aynı gündem gereğince çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

                                                                      GÜNDEM

 

1-      Açılış

2-      Divan oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı

3-      Gündemin onanması, Genel Kurul evraklarının imzalanması ve oy sayımı  için divana yetki verilmesi

4-      Konukların tanıtılması ve istemeleri durumunda kendilerine söz verilmesi

5-      Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir – Gider farkı hesaplarının sunulması

6-      Sunulan raporlar ile ilgili görüşmeler

7-      Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması

8-      2014 Takvim yılı çalışma programı ve taslak bütçesinin görüşülerek karara bağlanması

9-      T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve İzmir Kalkınma Ajansı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde yapılması düşünülen proje, başvuru- kabul edilmesi durumunda uygulanabilmesi- sözleşme imzalama ve yükümlülüklerde bulunma veya iptal etme konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 

 

 

 

Hasan ŞENGÜL        Şener ATAR          Meltem SALMAN                    Murat ERTAŞ              Mehmet SEVER

 

 Üye                          Üye                        Üye                              Yön.Kur. 2. Başk.           Yön.Kur.Başk.                                                                   

 

                                                       

                                                                  UYGUNDUR

 

                                                               MEHMET UYSAL

 

                                                    Bademler Köyü Mahallesi Muhtarı

Fotoğraflar